kontakty
Celoroční správa a údržba silnic, opravy a čištění komunikací

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště

Správa a údržba silnic Slovácka zajišťuje běžnou údržbu a opravy komunikací v letním období a zimní údržbu silnic. Obchodní činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství, a to nejenom pro svého zřizovatele. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby.

 

Charakter prací společnosti je různorodý od trvalého a neodkladného odstraňování závad ve sjízdnosti (letní údržba a zimní posyp a pluhování vozovek)
přes pravidelnou údržbu (krajnice, příkopy, vysprávky vozovek) až po provádění ucelených oprav a rekonstrukcí vozovek.

Dále společnost provádí běžnou zimní údržbu i na místních a účelových komunikacích pro obecní úřady a jiné investory,
dále opravy a údržbu mostů, propustků, chodníků a podobných silničních objektů a jejich příslušenství.

 

NABÍDKA SLUŽEB

Volné pracovní pozice

Pro naše středisko Jarošov a Uherský Brod přijmeme zaměstnance na pozice:

 

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout