Správa a údržba silnic Slovácka zajišťuje běžnou údržbu a opravy komunikací v letním období a zimní údržbu silnic. Obchodní činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství, a to nejenom pro svého zřizovatele. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby.

Nabídka prací a služeb

Realizace a opravy

  • místních a účelových komunikací
  • asfaltových a dlážděných chodníků, popř. dalších typů
  • parkovišť a odstavných ploch
  • vjezdů k obchodním a soukromým objektům
  • vysprávky výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem
  • vysprávky výtluků asfaltovou směsí
  • frézování lokálních poruch vozovky
  • pokládka živičných krytů

Nabízíme službu Finišerem Vögele 800 a Vögele 1300 – pokládku asfaltové směsi na nedostupných místech i tam, kde to doposud nebylo možné. Vhodné do malých a křivolakých uliček a na úpravu chodníků v šíři od sto deseti centimetrů do pěti metrů. Zhutnění povrchu se provádí pomocí válců

Čištění  komunikací
• čištění vozovek samosběrem
• mytí vozovek tlakovou vodou s rozstřikovací lištou

Údržba dopravního značení
• čištění svislého dopravního značení
• výměna SDZ na původním stojanu
• zřízení SDZ včetně stojanu a patky
• zřízení a obnova plošného vodorovného dopravního značení
• označení objízdných tras dle stanovení dopravního značení

Údržba silničního příslušenství
• výměna nebo zřízení svodidel a zábradlí
• výměna nebo zřízení směrových sloupků
• obnova nebo zřízení dopravního zrcadla

Údržba odvodnění
• seřezávání krajnic
• čištění a hloubení příkopů a rigolů
• čištění a opravy propustků a mostů
• čištění a opravy uličních vpustí a kanalizačních poklopů

Údržba zeleně
• sečení travních porostů
• likvidace pařezů frézování

• štěpkování dřevní hmoty

Zimní údržba silnic
• posyp vozovek chemickým a inertním materiálem
• pluhování vozovek
• frézování a odstraňování sněhu

Zajištění dopravy, zapůjčení strojů a mechanizmů s obsluhou
• doprava kameniva a stavebních hmot
• zapůjčení drobné mechanizace s obsluhou (motorová pila, křovinořez, štěpkovač, vibrační váleček, vibrační deska – pěch)

• práce mechanismy a stroji

Prodej materiálů
• posypová sůl volně ložená, pytlovaná 25 kg
• posypový    materiál na zimní údržbu   (drť)

• vyfrézovaný         materiál

• kamenivo a drtě

• dlažební kostky