kontakty

Základní poslání společnosti

Společnost byla založena za účelem provádění údržby silnic I., II. a III. třídy. Toto základní poslání hodlá dodržovat i do budoucna. Navazuje tak na tradici údržby, kterou dříve realizovala příspěvková organizace a ještě před ní organizace rozpočtová.

Charakter našich prací je různorodý od trvalého a neodkladného odstraňování závad ve sjízdnosti (letní údržba, zimní posyp a pluhování vozovek) přes pravidelnou údržbu (krajnice, příkopy, vysprávky vozovek) až po provádění ucelených oprav a rekonstrukcí vozovek.

Provádíme také běžnou zimní údržbu i na místních a účelových komunikacích pro obce a jiné investory, dále opravy a údržbu mostů, propustků, chodníků a podobných silničních objektů a jejich příslušenství.

 

 

 

Historie společnosti

Společnost Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště, vznikla v roce 2003 transformací z příspěvkové organizace Zlínského kraje – Správy a údržby silnic Uherské Hradiště. Zakladatelem a jediným společníkem je Zlínský kraj, který na 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje svým usnesením č. j. 470/Z 19/0, ze dne 17. září 2003 schválil založení obchodní společnosti s ručením omezeným, a to zejména za účelem údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na území Zlínského kraje.

Společnost působí zejména na území okresu Uherského Hradiště a zajišťuje zimní údržbu a běžnou letní údržbu na komunikacích ve vlastnictví Zlínského kraje – silnice II. a III. tříd (celkem 402,8 km) a ve vlastnictví České republiky – silnice I. tříd (122,2 km).

Historie v datech

  • 2003 – současnost Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.
  • 2001 – 2003 Správa a údržba silnic Uherské Hradiště, příspěvková organizace
  • 1991 – 2001 Správa a údržba silnic Uherské Hradiště, státní příspěvková organizace, zřízena Ministerstvem dopravy ČR
  • do roku 1991 Okresní správa silnic v Uherském Hradišti

 

Výroční zprávy společnosti

 

Volné pracovní pozice

Pro naše středisko Jarošov a Uherský Brod přijmeme zaměstnance na pozice:

 

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout