kontakty
Výstavba, vysprávka a údržba komunikací a ploch

Výstavba, vysprávky a údržba komunikací a ploch, realizace drobných staveb

 • výstavba místních a účelových komunikací
 • penetrační způsob (turbo mechanizmus TURBO 6)
 • vysprávky asfaltovou směsí za horka do frézovaných výtluků
 • vysprávky asfaltovou směsí za horka do nefrézovaných, neupravených výtluků
 • pokládka asfaltového koberce finišery Vögele 800 a 1300 – na nedostupných místech i tam, kde to doposud nebylo možné. Vhodné do malých a křivolakých uliček a na úpravu chodníků v šíři od 1,1 metru do 5 metrů. Zhutnění povrchu se provádí pomocí válců

 

Výstavba a údržba chodníků, realizace dopravních staveb

 • asfaltových a dlážděných chodníků, popř. dalších typů
 • parkovišť, odstavných a zpevněných ploch
 • vjezdů k obchodním a soukromým objektům
 • opravy drobných stavebních objektů, například mostů, propustků, vpustí, šachet
 • čištění a hloubení příkopů a rigolů
 • úprava krajnic
 • zametání, samosběry
 • splachování tlakovou vodou

Ceník vysprávek asfaltovou směsí

Odpovědná osoba je p. Ivo Hřibňák.

Produkt

Cena bez DPH

VYSPRÁVKY ASFALTOVOU SMĚSÍ

 

Přeprava materiálu nákladním automobilem 65,- Kč/km
Přeprava pracovníků a vibračního válce 35,- Kč/km
Materiál:  
 • množství do 1 t

11 000,- Kč

 • množství nad 1 t do 2 t

10 000,- Kč/t

 • množství nad 2 t do 8 t

8 000,- Kč/t

 • množství nad 8 t

individuální nabídka

 

 

Volné pracovní pozice

Pro naše středisko Jarošov a Uherský Brod přijmeme zaměstnance na pozice:

 

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout