kontakty

Údržba komunikací

Zimní údržba

Hlavní činností, kterou společnost provádí v zimním období, je zabezpečování sjízdnosti silnic. Jde o provádění posypů vozovek chemickým materiálem (sůl), inertním materiálem (drtě), dále pluhování sněhu, případně odstraňování sněhu ze silnic nakladači, frézami či jinými prostředky.

Tyto činnosti zabezpečujeme na silnicích I. třídy v délce 122,2 km, odběratelem je Ředitelství silnic a dálnic Praha, dále na silnicích II. a III. třídy v délce 402,8 km, kde je odběratelem výkonů Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Činnost zimní údržby je metodicky upravena „Zimním operačním plánem“, kde je upraveno pořadí silnic pro účely zimní údržby, časy pro obnovení sjízdnosti v jednotlivých pořadích silnic, posypový materiál, výpomoc najatých prostředků, dispečerská střediska a další podrobnosti pro provádění údržby silnic v zimně na silnicích, kde sjízdnost zabezpečuje SÚS Slovácka, s. r. o. Na silnicích I. třídy zabezpečujeme sjízdnost v zimě také mimo území bývalého okresu Uh. Hradiště na silnici I/50 – Zástřizly, hranice okresu UH/KM – 5,169 km, na silnici I/55 je to úsek Babice – Otrokovice – 8,580 km. Činnost zimní údržby bývá zahajována od 1. 11. běžného roku a končí 31. 3. následujícího roku.
Mimo těchto uvedených činností provádí SÚS Slovácka náhradní práce, především v období příznivého počasí. Jedná se o údržbu stromů a keřů, seřezávání krajnic, hloubení příkop, vysprávky silnic a jiné činnosti letního charakteru.
Poněvadž se v posledních letech v zimním období výrazně zvyšují průměrné teploty a ubývá srážek, je zimní údržba převážně otázkou pohotovosti k provedení výkonů.

V individuálních případech jsme schopni zajistit zimní údržbu obecních či soukromých cest.

 

Odpovědná osoba je p. Jaroslav Miča.

Produkt

Cena bez DPH

ZIMNÍ ÚDRŽBA – SYPAČ

Minimální výkon 5 000,- Kč

Platnost do 30.4.2025

  • přejezd k výkonu sypačem

150,- Kč/km

  • pluhování sypačem

650,- Kč/km

  • posyp chemický včetně materiálu sypačem

1 800,- Kč/km

  • posyp inertní včetně materiálu sypačem

1 200,- Kč/km

 

 

ZIMNÍ ÚDRŽBA - TRAKTOR

Minimální výkon 3 000,- Kč

Platnost do 30.4.2025

  • přejezd k výkonu traktorem

1 250,- Kč/hod *

  • pluhování/posyp nebo kombinace

1 150,- Kč/hod *

  • posyp traktorem drtí 4/8 (2000 kg)

1 200,- Kč/ks

  • posyp traktorem drtí se solí (1500+500 kg)

3 600,- Kč/ks

 

 

*Cena za hod se počítá od vyjetí ze střediska do návratu zpět na středisko

 

Letní údržba a údržba zeleně v okolí komunikací

Většina prací v letním období se provádí na státní silniční síti (I. třídy, ŘSD Praha) a dále na krajské silniční síti (II. a II. třídy, ŘSZK Zlín), počínaje prováděním vysprávek výtluků, sečením trávy, údržbou a opravami propustků, až po údržbu a opravy mostů.

Zabezpečování sjízdnosti na silnicích vyžaduje také provádění prohlídek silnic, zajištění pohotovostí pro neobvyklé případy, údržbu dopravních značek a směrových sloupků a jiného dopravního zařízení.

Tyto služby jsou doplňovány pracemi pro jiné subjekty, především pro obecní a městské úřady, kde provádíme výstavbu a údržbu chodníků, opravy místních komunikací formou vysprávek obalenou směsí, či metodou TURBO.

Práce v letním období zahrnují tedy celou paletu prací, od údržby, souvislé údržby, až po opravy vozovek, silničního tělesa a silničního příslušenství.

 

Volné pracovní pozice

Pro naše středisko Jarošov a Uherský Brod přijmeme zaměstnance na pozice:

 

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout