kontakty

Vnitřní oznamovací systém

Společnost Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., IČ 26913216, se sídlem Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, uveřejňuje následující informace ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

 

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, označení příslušné osoby, její telefonní číslo, adresa elektronické pošty a jiná adresa pro doručování:

 

Společností Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. je určena jako příslušná osoba zaměstnanec Bc. Jaroslav Miča

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně. Oznámení lze podat těmito způsoby:

  • poštou na adresu: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., „k rukám Bc. Jaroslav Miča – neotevírat“, Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
  • prostřednictvím telefonní linky 572 434 222
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 

Způsoby oznamování ministerstvu:

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to těmito způsoby:

  • osobně,
  • prostřednictvím telefonní linky 221 997 840
  • prostřednictvím e-mailu oznamovatel@msp.justice.cz nebo

 

Vyloučení přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. jako povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů:

Společnost Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro ni vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž, přičemž prací nebo jinou uvedenou obdobnou činností se pro tyto účely rozumí i ucházení se o práci nebo jinou uvedenou obdobnou činnost.

 

 

Bližší informace týkající se podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou dostupné i na tomto odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/

Volné pracovní pozice

Pro naše středisko Jarošov a Uherský Brod přijmeme zaměstnance na pozice:

 

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout