Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.
kontakty

Stavební zakázky 2020

Stavební zakázky 2020

(Uherské Hradiště, 16. 6. 2020)

Bezprostředně poté, co silničáři ze SÚS Slovácka po zimě přestrojili techniku a přesunuli ji na letní činnosti, začaly také intenzivní práce na dodávkách stavebních zakázek pro města, obce a soukromé subjekty. Ty v létě tvoří významnou část výnosů společnosti.

„Po letní údržbě na komunikacích pro naše největší zákazníky, jsou stavební zakázky druhým nejvýznamnějším segmentem naší činnosti v tomto období. Proto jim věnujeme náležitou péči a snažíme se o posilování tržeb v této oblasti,“ uvedl jednatel SÚS Slovácka Michal Hanačík.

Mezi nejvýznamnější zakázky tohoto typu v jarním období patřily práce v obci Louka. Tady byla prováděna sanace a oprava silnice III/49910 v délce 210 metrů v celé šíři vozovky pro ŘSD Jihomoravského kraje a zároveň oprava povrchu této silnice III/49910 pro SÚS Jihomoravského kraje, cestmistrovství Veselí nad Moravou v délce 70 metrů. Pro samotnou obec Louka bylo provedeno vybourání stávající betonové obruby a osazení nové obruby v délce 110 metrů. Práce byly prováděny za úplné uzavírky silnice a byly ukončeny v prvním květnovém týdnu. Celkové náklady stavby byly téměř 1,3 milionu korun.

Dalšími zakázkami byly opravy místních komunikací v Buchlovicích, Kostelanech nebo Kněžpoli. V červnu pak probíhá oprava povrchu místní komunikace v obci Pitín. Dále jsou připraveny opravy zpevněných ploch v areálech firem, např. HAMÉ Babice, Slovácká Fruta v Kunovicích nebo  TIREX v Hodoníně.

„Naše silné stránky jsou rychlost a dobrá kvalita provedení oprav silnic nebo zpevněných ploch z asfaltobetonu. Na výše uvedené práce máme potřebné vybavení strojní technikou. Opravy můžeme provádět při malém rozsahu i ručně,“ uvedl Michal Hanačík.

SÚS Slovácka disponuje pro tyto zakázky následujícími mechanismy: fréza Wirtgen 60, zametací vůz Mercedes, finišer Vögele Super 800 od šířky 1,2 až 2metry a Super 1300 od šířky 2 metry, distributor, válce na potřebné zhutnění asfaltobetonu a nákladní automobily. Pro menší a ruční práce to jsou: nástavba Siko 5H Bohouš.

Volné pracovní pozice

Pro naše středisko Jarošov a Uherský Brod přijmeme zaměstnance na pozice:

 

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout