kontakty

Fotovoltaická elektrárna pro SUS Uherské Hradiště

 

V roce 2023 byla na střeše garáže Správy a údržby silnic Slovácka s.r.o. v Uherském Hradišti-Jarošově instalována fotovoltaická elektrárna.

Název projektu:

Fotovoltaická elektrárna pro SUS Uherské Hradiště

Registrační číslo projektu:

CZ.05.01.02/01/22_011/0001335

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k instalaci 110 ks fotovoltaických panelů na střechu objektu garáže Správy a údržby silnic Slovácka s.r.o. v Uherském Hradišti-Jarošově. Celkový instalovaný výkon FVE je 49,50 kWp.

 

Celkové náklady na realizaci opatření:                    1 939 853,85 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:                                   1 733 279,63 Kč vč. DPH

Výše dotace:                                                          1 299 959,72 Kč (75 % ze způsobilých výdajů)

 

 

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu je posílení energetické soběstačnosti, snížení spotřeby elektrické energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí.

 

Výsledkem realizace projektu je plánovaná výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (FVE) 47,983 MWh/rok a plánované snížení emisí CO2 o 34,25 t/rok, tj. o 100 % oproti původnímu stavu a také  snížení provozních nákladů.

 

 

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy, a to až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce.

 

 

Volné pracovní pozice

Pro naše středisko Jarošov a Uherský Brod přijmeme zaměstnance na pozice:

 

více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout