ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

I.
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o., IČO 269 13 216, se sídlem Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uh. Hradiště, (dále též „SÚS Slovácka“)

kontaktní e-mail: sus@susuh.cz, tel.: +420 572 434 221

zastoupený: Ing. Michalem Hanačíkem, jednatelem

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: SÚS Slovácka nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Referent správy osobních údajů: Ing. Lucie Halásová, halasova@susuh.cz

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: SÚS Slovácka nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Automatizované zpracování: SÚS Slovácka neprovádí automatizované zpracování.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

II.
PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy;
 • plnění právních povinností SÚS Slovácka;
 • oprávněný zájem SÚS Slovácka (např. videonahrávky fyzických osob pořízené v prostorách SÚS Slovácka – oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti a ochrana majetku SÚS Slovácka).
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
III.
DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje SÚS Slovácka zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně dle spisového a skartačního řádu.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, SÚS Slovácka zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmu SÚS Slovácka, zpracovává SÚS Slovácka osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Záznamy z kamerového systému SÚS Slovácka zpracovává po dobu maximálně 18 dnů.

IV.
ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SÚS Slovácka získává osobní údaje přímo od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou v prostorách SÚS Slovácka umístěné kamerové systémy, o jejichž umístění jsou fyzické osoby vždy informovány informačními cedulemi.

V.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SÚS Slovácka nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Smluvními zpracovateli osobních údajů jsou:

Název společnosti Sídlo Oblast spolupráce
4Stars, s. r. o. 26310791 Za Olšávkou 290, 686 01 Uh. Hradiště správce počítačové sítě
SOFT-PC 27539491 Nad Dubinkou 1631, 516 01 Rychnov nad Kněžnou zajištění softwaru pro zpracování mezd a finančního účetnictví
R ALTRA spol. s r. o. 25676326 Čimická 819/86a, 182 00 Praha 8 monitorování vozidel SÚS Slovácka
GOLDCARD, spol. s r. o. 15531287 Větrná 401, Sady, 686 05 Uherské Hradiště zajištění docházkového systému

VI.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo:

 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 • požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.


Volná pracovní místa

Společnost SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Slovácka, s.r.o. přijme zaměstnance na pozici

ŘIDIČ sk. C

Požadujeme:

 • řidičský průkaz sk. C,
 • strojní průkaz – výhodou,
 • platný profesní průkaz a psychologické vyšetření nad 7,5t,
 • praxe v oboru výhodou,
 • samostatnost, pečlivost, obratnost, šetrné zacházení se svěřenou technikou.

Popis pozice:

 • řidič sk. C pro pokládku obalované směsi finišerem silnic v okrese Uherské Hradiště.

Nabízíme:

 • adekvátní finanční ohodnocení,
 • jednosměnný provoz,
 • příplatky za přesčas,
 • stravenky a další zaměstnanecké benefity,
 • flexibilní pracovní doba,
 • stabilní zázemí.

Termín nástupu:

 • ihned,
 • samostatnost, pečlivost, obratnost, šetrné zacházení se svěřenou technikou,
 • řidičský průkaz sk. B i C – výhodou.

Kontakt:

 • Váš profesní životopis zasílejte na email sus@susuh.cz,
 • více informací tel.: 572 434 222.


Pro naše středisko Uherský Brod přijmeme sezónní brigádníky na pozici

SILNIČNÍ DĚLNÍK

Požadujeme:

 • samostatnost, pečlivost, obratnost, šetrné zacházení se svěřenou technikou,
 • řidičský průkaz sk. B – výhodou.

Popis pozice:

 • silniční dělník – ruční dosékání, vysprávky vozovek, vodorovné dopravní značení, pomocné dlaždičské práce

Nabízíme:

 • adekvátní finanční ohodnocení,
 • jednosměnný provoz,
 • příplatky za přesčas,
 • stravenky,
 • flexibilní pracovní doba,
 • stabilní zázemí.

Termín nástupu:

 • ihned – červen – září 2019

Kontakt:

 • Váš profesní životopis zasílejte na email sus@susuh.cz,
 • více informací tel.: 572 434 222.


Pro naše středisko Jarošov přijmeme sezónní brigádníky na pozici

SILNIČNÍ DĚLNÍK

Požadujeme:

 • samostatnost, pečlivost, obratnost, šetrné zacházení se svěřenou technikou,
 • řidičský průkaz sk. B – výhodou.

Popis pozice:

 • silniční dělník – ruční dosékání, vysprávky vozovek, vodorovné dopravní značení, pomocné dlaždičské práce

Nabízíme:

 • adekvátní finanční ohodnocení,
 • jednosměnný provoz,
 • příplatky za přesčas,
 • stravenky,
 • flexibilní pracovní doba,
 • stabilní zázemí.

Termín nástupu:

 • ihned – červen – září 2019

Kontakt:

 • Váš profesní životopis zasílejte na email sus@susuh.cz,
 • více informací tel.: 572 434 222.


Pro naše středisko Jarošov přijmeme zaměstnance na pozici

SILNIČNÍ DĚLNÍK

Požadujeme:

 • samostatnost, pečlivost, obratnost, šetrné zacházení se svěřenou technikou,
 • řidičský průkaz sk. B i C – výhodou.

Popis pozice:

 • silniční dělník – vysprávky tryskovou metodou Turbo – okres Uherské Hradiště.

Nabízíme:

 • adekvátní finanční ohodnocení,
 • jednosměnný provoz,
 • příplatky za přesčas,
 • stravenky a další zaměstnanecké benefity,
 • flexibilní pracovní doba,
 • stabilní zázemí.

Termín nástupu:

 • ihned

Kontakt:

 • Váš profesní životopis zasílejte na email sus@susuh.cz,
 • více informací tel.: 572 434 222.


Výroční zprávy společnosti

Výroční zpráva společnosti za rok 2016 VZ_2016

Výroční zpráva společnosti za rok 2017 VZ 2017

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 VZ 2018Inzerce

Pronájem nebytových prostor

Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o. nabízí od 1. 4. 2019 k pronájmu nebytové prostory.

prostory k pronajmu