Zimní údržba silnic

Rozhodující činností, kterou společnost provádí v zimním období je zabezpečování sjízdnosti silnic. Prakticky to znamená provádění posypů vozovek chemickým materiálem (sůl), inertním materiálem (drtě), dále pluhování sněhu, případně odstraňování sněhu ze silnic nakladači, frézami či jinými prostředky.
Tyto činnosti zabezpečujeme na silnicích I. třídy v délce 122,2 km, odběratelem je Ředitelství silnic a dálnic Praha, dále na silnicích II. a III. třídy v délce 402,8 km, kde odběratelem výkonů je Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Činnost zimní údržby je metodicky upravena „Zimním operačním plánem“, kde je upraveno pořadí silnic pro účely zimní údržby, časy pro obnovení sjízdnosti v jednotlivých pořadích silnic, posypový materiál, výpomoc najatých prostředků, dispečerská střediska a další podrobnosti pro provádění údržby silnic v zimně na silnicích, kde sjízdnost zabezpečuje SÚS Slovácka, s. r. o. Na silnicích I. třídy zabezpečujeme sjízdnost v zimě také mimo území bývalého okresu Uh. Hradiště na silnici I/50 – Zástřizly, hranice okresu UH/KM – 5,169 km, na silnici I/55 je to úsek Babice – Otrokovice – 8,580 km.

Činnost zimní údržby bývá zahajována od 1. 11. běžného roku a končí 31. 3. následujícího roku.
Mimo těchto uvedených činností provádí SÚS Slovácka náhradní práce, především v období příznivého počasí. Jedná se o údržbu stromů a keřů, seřezávání krajnic, hloubení příkop, vysprávky silnic a jiné činnosti letního charakteru.
Poněvadž se v posledních letech v zimním období výrazně zvyšují průměrné teploty a ubývá srážek, je zimní údržba převážně otázkou pohotovosti k provedení výkonů.