Výstavba, vysprávky a údržba komunikací a ploch, realizace drobných staveb

Výstavba, vysprávky a údržba komunikací

 • výstavba místních a účelových komunikací
 • penetrační způsob (turbo mechanizmus TURBO 6)
 • vysprávky asfaltovou směsí za horka do frézovaných výtluků
 • vysprávky asfaltovou směsí za horka do nefrézovaných, neupravených výtluků
 • pokládka asfaltového koberce finišery Vögele 800 a 1300 – na nedostupných místech i tam, kde to doposud nebylo možné. Vhodné do malých a křivolakých uliček a na úpravu chodníků v šíři od 110ti cm do pěti metrů. Zhutnění povrchu se provádí pomocí válců. I Vaše ulice mohou být krásné.

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba a údržba chodníků, realizace drobných staveb

 • asfaltových a dlážděných chodníků, popř. dalších typů
 • parkovišť, odstavných a zpevněných ploch
 • vjezdů k obchodním a soukromým objektům
 • opravy drobných stavebních objektů, například mostů, propustků, vpustí, šachet
 • čištění a hloubení příkopů a rigolů
 • úprava krajnic
 • zametání, samosběry
 • splachování tlakovou vodou