Organizační struktura firmy Správa a údržba silnic je znázorněna v následujícím schématu.