Letní údržba silnic

Podobně jako v zimním období většina prací v letním období se provádí na státní silniční síti (I. třídy, ŘSD Praha) a dále na krajské silniční síti (II. a II. třídy, ŘSZK Zlín), počínaje prováděním vysprávek výtluků, sečením trávy, údržbou a opravami propustků, až po údržbu a opravy mostů.

Zabezpečování sjízdnosti na silnicích taky vyžaduje provádění prohlídek silnic, zajištění pohotovostí pro neobvyklé případy, údržbu dopravních značek a směrových sloupků a jejího dopravního zařízení.

Tyto služby jsou doplňovány pracemi pro jiné subjekty, především pro obecní a městské úřady, kde provádíme výstavbu a údržbu chodníků, opravy místních komunikací formou vysprávek obalenou směsí, či metodou TURBO.

Práce v letním období zahrnují tedy celou paletu prací, od údržby, souvislé údržby, až po opravy vozovek, silničního tělesa a silničního příslušenství.