Dodací a fakturační adresa společnosti

Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.
Pivovarská 514, Jarošov
686 01 Uherské Hradiště

IČ: 26913216
DIČ: CZ26913216

Bankovní spojení:

UniCredit Bank, a. s. – č. účtu: 1387424944/2700

 

Telefon: 572 434 221
E-mail: sus@susuh.cz
Web: www.susuh.cz
ID datové schránky: yrh3uzt
Společnost zastupuje jednatel Ing. Michal Hanačík.
Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 44642.

Referent správy osobních údajů: Ing. Lucie Halásová

Středisko Uherský Brod
Prakšická 929
688 01 Uherský Brod