Historie společnosti

Společnost Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště, vznikla v roce 2003 transformací z příspěvkové organizace Zlínského kraje – Správy a údržby silnic Uherské Hradiště. Zakladatelem a jediným společníkem je Zlínský kraj, který na 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje svým usnesením č. j. 470/Z 19/0, ze dne 17. září 2003 schválil založení nové obchodní společnosti s ručením omezeným, a to zejména za účelem údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na území Zlínského kraje.
Společnost působí zejména na území okresu Uherského Hradiště a zajišťuje zimní údržbu a běžnou letní údržbu na komunikacích ve vlastnictví Zlínského kraje – silnice II. a III. tříd (celkem 402,8 km) a ve vlastnictví České republiky – silnice I. tříd (122,2 km).

Historie v datech
2003 – současnost Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.
2001 – 2003 Správa a údržba silnic Uherské Hradiště, příspěvková organizace
1991 – 2001 Správa a údržba silnic Uherské Hradiště, státní příspěvková organizace, zřízena Ministerstvem dopravy ČR
do roku 1991 Okresní správa silnic v Uherském Hradišti