POLITIKA KOMBINOVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

společnosti SÚS Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště

Jsme společností, která je zaměřena na údržbu vozovek. Provádíme údržbu vozovek I., II. a III. třídy v oblasti Uherského Hradiště a Uherského Brodu v souladu se zákonem 13/1997 Sb. ve znění souvisejících předpisů. Naším zákazníkem je jednak Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic Zlínského kraje, ale také všichni uživatelé silnic, jak organizace tak soukromí řidiči.

Uvědomujeme si, že naši zákazníci od nás očekávají bezvadný stav našich vozovek v každém ročním období. Jen tak mohou plnit včas svoje pracovní povinnosti a věnovat se i svým soukromým záležitostem. Víme, že jsme pro Slovácko jedinou organizací, která údržbu uvedených vozovek provádí.

Abychom za těchto okolností a podmínek splnili požadavky zákona a očekávání našich zákazníků, budeme svoji činnost řídit následující strategií:

  • Vybudujeme, budeme udržovat a soustavně zlepšovat účinný systém řízení jakosti, ve kterém budeme klást důraz především na stálé zvyšování jakosti a na aktivní účast všech našich zaměstnanců.

  • Společným úkolem vedení a všech zaměstnanců se musí stát trvalé úsilí o splnění všech legislativních a jiných závazných povinností, které se vztahují k naší činnosti a očekávání našich zákazníků.

  • Budeme pečlivě analyzovat všechny požadavky, připomínky a náměty našich zákazníků tak, abychom dosáhli jejich plného uspokojení s naší prací.

  • Soustavnou péči budeme věnovat vzdělávání a výchově našich pracovníků, protože to budou právě oni, kteří budou svojí prací zajišťovat plnění našich úkolů a závazků.

  • Veškeré naše činnosti budeme provádět tak, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí.

Jsme přesvědčeni, že pouze důslednou realizací této strategie zajistíme neustálé zlepšování systému managementu a tím budoucnost a prosperitu naší společnosti.

Dne 1. 8. 2018

Ing. Michal Hanačík
jednatel