NAŠE ČINNOSTI

Správa a údržba silnic Slovácka zajišťuje běžnou údržbu a opravy komunikací v letním období a zimní údržbu silnic. Obchodní činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství, a to nejenom pro svého zřizovatele. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby.

Nabídka prací a služeb

Realizace a opravy

• místních a účelových komunikací

• asfaltových a dlážděných chodníků, popř. dalších typů

• parkovišť a odstavných ploch

• vjezdů k obchodním a soukromým objektům

• vysprávky výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem

• vysprávky výtluků asfaltovou směsí

• frézování lokálních poruch vozovky

• pokládka živičných krytů

Nabízíme služby Finišerem Vögele 800 a Vögele 1300 – pokládkuasfaltové směsi na nedostupných místech i tam, kde to doposud nebylo možné. Vhodnédo malých a křivolakých uliček a na úpravu chodníků v šíři od sto deseti centimetrů do pěti metrů. Zhutnění povrchu se provádí pomocí válců.

Čištění  komunikací
• čištění vozovek samosběrem
• mytí vozovek tlakovou vodou s rozstřikovací lištou
Údržba dopravního značení
• čištění svislého dopravního značení
• výměna SDZ na původním stojanu
• zřízení SDZ včetně stojanu a patky
• zřízení a obnova plošného vodorovného dopravního značení
• označení objízdných tras dle stanovení dopravního značení
Údržba silničního příslušenství
• výměna nebo zřízení svodidel a zábradlí
• výměna nebo zřízení směrových sloupků
• obnova nebo zřízení dopravního zrcadla
Údržba odvodnění
• seřezávání krajnic
• čištění a hloubení příkopů a rigolů
• čištění a opravy propustků a mostů
• čištění a opravy uličních vpustí a kanalizačních poklopů
Údržba zeleně
• sečení travních porostů
• likvidace pařezů frézování

• štěpkování dřevní hmoty
Zimní údržba silnic
• posyp vozovek chemickým a inertním materiálem
• pluhování vozovek
• frézování a odstraňování sněhu
Zajištění dopravy, zapůjčení strojů a mechanizmů s obsluhou
• doprava kameniva a stavebních hmot
• zapůjčení drobné mechanizace s obsluhou (motorová pila, křovinořez, štěpkovač, vibrační váleček, vibrační deska – pěch)

• práce mechanismy a stroji

Prodej materiálů
• posypová sůl volně ložená, pytlovaná 25 kg
• posypový materiál na zimní údržbu (drť)

• vyfrézovaný materiál

• kamenivo a drtě

• dlažební kostky