Organizaní struktura společnosti

Celá společnost je místně rozdělena na dvě střediska – Uherské Hradiště a Uherský Brod, která zabezpečují správu a údržbu komunikací ve svých okresech.
Sídlo společnosti se nachází v Uherském Hradišti, místní části Jarošov. V této budově, postavené v roce 2000 a oceněné v témže roce jako Stavba roku, sídlí vedení společnosti, cestmistrovství a polovina mechanizačního parku.
Druhé cestmistrovství je umístěno v Uherském Brodě v ul. Prakšická. Toto středisko spravuje druhou polovinu mechanizačního parku.