NAŠE ČINNOSTI

Správa a údržba silnic Slovácka zajišťuje běžnou údržbu a opravy komunikací v letním období a zimní údržbu silnic. Obchodní činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství, a to nejenom pro svého zřizovatele. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby.

Nabídka prací a služeb

Čištění a opravy komunikací
•    čištění vozovek samosběrem
•    mytí vozovek tlakovou vodou s rozstřikovací lištou
•    výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem
•    výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena
•    frézování lokálních poruch vozovky
•    pokládka živičných krytů
Nabízíme službu Finišerem Wögele 800 a Wögele 1300 – pokládku asfaltového koberce na nedostupných místech i tam, kde to doposud nebylo možné. Vhodné do malých a křivolakých uliček a na úpravu chodníků v šíři od osmdesáti centimetrů do pěti metrů. Úprava povrchu se provádí pomocí válců. I Vaše ulice mohou být krásné.
Údržba dopravního značení
•    čištění svislého dopravního značení
•    výměna SDZ na původním stojanu
•    zřízení SDZ včetně stojanu a patky
•    zřízení a obnova plošného vodorovného dopravního značení
•    pronájem svislého dopravního značení
•    označení objízdných tras dle stanovení dopravního značení
Údržba silničního příslušenství
•    výměna nebo zřízení svodidel a zábradlí
•    výměna nebo zřízení směrových sloupků
•    obnova nebo zřízení dopravního zrcadla
Údržba odvodnění
•    seřezávání krajnic
•    čištění a hloubení příkopů a rigolů
•    čištění a opravy propustí a mostů
•    čištění a opravy uličních vpustí a kanalizačních poklopů
Údržba zeleně
•    sečení travních porostů
•    likvidace pařezů frézováním
Zimní údržba silnic
•    posyp vozovek chemickým a inertním materiálem
•    pluhování vozovek
•    frézování a odstraňování sněhu
Zajištění dopravy, zapůjčení strojů a mechanizmů s obsluhou
•    doprava kameniva, stavebních hmot a asfaltových emulzí
•    zapůjčení drobné mechanizace s obsluhou (motorová pila, křovinořez, štěpkovač, vibrační váleček, vibrační deska – pěch)
Pro zajištění zimní údržby silnic nabízíme prodej materiálu
•    posypová sůl volně ložená, pytlovaná 25 kg
•    posypový materiál na zimní údržbu (drtě, písek)