Výstavba, vysprávka a údržba komunikací a ploch, realizace drobných staveb

Výstavba, vysprávka a údržba komunikací

  • penetrační způsob (turbo mechanizmus TURBO 6)
  • vysprávka asfaltovou směsí za horka do frézovaných výtluků
  • vysprávka asfaltovou směsí za horka do nefrézovaných, neupravených výtluků
  • pokládka asfaltového koberce finišery Vögele 800 a 1300 – na nedostupných místech i tam, kde to doposud nebylo možné. Vhodné do malých a křivolakých uliček a na úpravu chodníků v šíři od 110ti cm do pěti metrů. Úprava povrchu se provádí pomocí válců. I Vaše ulice mohou být krásné.

 

 

 

 

 

 

Výstavba a údržba chodníků, realizace drobných staveb

  • realizace chodníků, zpevněných a parkovacích ploch
  • opravy drobných stavebních objektů, například mostů, propustků
  • čištění a hloubení příkopů a propustků
  • úprava krajnic
  • zametače, samosběry
  • splachování a čištění propustků